Vanliga frågor & Vanliga svar

FAQ.

Vi hjälper våra medlemmar med de stora frågorna, där våra svar tar krogverksamheter från fungerande till optimal. De lite mindre frågorna kan du få svar på direkt, här:

Vanliga frågor:

Eat Mood är en inköpsorganisation med samlad kraft som förhandlat leverantörsavtal med stor volym i botten och på så sätt fått ner priset för alla medlemmar. Med vårt motto i grunden “Tillsammans pressar vi priserna”.

Vårt medlemskap är 100 % kostnadsfritt för dig som ansluter dig. Du som medlem betalar inget för tjänsten. Eat Mood tar en provision från varje leverantör som vinner en upphandling.

En medarbetare i Eat Management kommer hjälpa dig med alla dina upphandlingar och jämför och ger dig bästa lösningen. Eat Mood kommer löpande pressa priserna till dig och vara dig behjälplig oavsett vad du skall upphandla.

Mood Management är vårt team som gör allt för att du skall sänka dina priser och optimera din verksamhet till god lönsamhet. Mood Management älskar besöksnäringen och vet vad som krävs för att lyckas.

Vår Insights (kunskapsbank) är framtagen av krögare för krögare och är helt kostnadsfri. Du kan skicka länken till dina medarbetare som omgående kan börja utbilda sig.

Klicka här för att gå till Insights.

Våra upphandlingar sker genom en förhandling som Eat Mood gör gentemot leverantörerna. Då vi redan har stor volym förhandlar vi på den och kan ge varje enskild krögare samma erbjudande och priser som en stor kedja. Du som krögare skriver på alla avtal och godkänner allt innan nytt samarbete inleds med nya leverantörer.

Nej det kan vi inte, eftersom vi inte vet vilka avtal du haft tidigare. Våra upphandlade priser brukar såklart ligga under marknadens snittpris och det facit vi har så har alla medlemmar fått lägre pris på våra upphandlingar. En del mycket lägre pris och en del mindre men alla har ett positivt utfall.

Mood = Humör. Vi vill skapa gladare krögare och restauratörer som skapar bra resultat i sina bolag. En glad krögare är en lycklig och framgångsrik krögare.

Varumärket Eat Mood är en del av Mood World som är ett samlingsnamn på våra olika Mood-koncept. Vill du veta mer om koncern namnet Mood World, klicka här.

Söker du mer svar?

Mood World Faq

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.