Målsättning.

Du har nu kommit till slutet av utbildningen

Men innan det är dags att testa dina nyvunna kunskaper ska vi nämna lite om vikten av att sätta mål. Att ha en målsättning är nämligen lika viktigt som att ha en ritning över något du ska bygga. Det är dina mål som styr vad du gör med ditt liv och det är du som ska uppnå dem. Genom att sätta mål har du möjlighet att påverka vad som ska hända imorgon, om ett år eller om tio år. Har du ingen målsättning är risken stor att det är slumpen som avgör hur resultatet blir. En målsättning grundas i en tanke och för att lyckas måste du förmå dig själv att utifrån den tanken ändra ditt beteende. Vi kommer i detta avsnitt beskriva hur du går tillväga för att lyckas, samt ge dig möjligheten att formulera dina mål.

Skriv ner tidsbestämda mål

För att skapa kraft i vår målsättning måste vi tidsbestämma och skriva ner våra mål. Vi förespråkar att du arbetar med ett långsiktigt och flera kortsiktiga mål. Ditt långsiktiga mål bör vara på ett års-basis och dina kortsiktiga mål bör vara månadsvis. Således ska du börja med att fundera på var du vill befinna dig ett år. När du har kommit fram till var du vill vara om ett år är det dags att formulera vad du vill utveckla den kommande månaden. Här ställer du dig helt enkelt frågan: Vad behöver jag göra och utveckla den kommande månaden för att jag ska nå mitt ettårs-mål?

Mätbart

Dina mål behöver vara mätbara. Det innebär inte att dina mål måste handla om siffror, utan det handlar om att du måste vara så pass tydlig i din formulering att du själv vet om du har uppnått dina mål eller inte. I slutet av månaden eller året ska du kunna granska dina mål och säkert kunna utvärdera ifall du har klarat dina mål eller inte.

Belöning & uppföljning

Många glömmer att följa upp sina mål. Planera därför in när du ska utvärdera varje månad. Gör din uppföljning till en positiv ritual. Här kommer också en oerhört viktig del in, nämligen belöningen. Skriv därför ner vad du ska belöna dig med när du har uppnått dina mål. Tänk till här och hitta något som verkligen inspirerar dig.

Ditt beteende

Nu har du kommit till det avgörande ögonblicket. Det är nu du ska bevisa för dig själv att du kan ändra ditt beteende. Anledningen till varför vi både skapar ett långsiktigt och flera kortsiktiga mål är för att de kortsiktiga skall leda resan mot det långsiktiga. På samma sätt tänker du när du formulerar dina konkreta aktiviteter. Vad behöver du konkret göra varje dag för att du ska nå ditt mål den här månaden? Nästa månad formulerar du nya aktiviteter som du måste göra. På så sätt kommer du att färdas mot ditt långsiktiga mål. Glöm aldrig att det är ditt beteende som skapar faktisk förändring.  

Exempel

Här kommer ett exempel på hur en målsättning och beteendeförändring skulle kunna formuleras. Formuleringarna har både utvecklingsfokus och är mätbara.

Ettårs-mål

Om ett år vill jag känna mig säker i bemötandet av alla typer av gäster. Jag vill även ha nått en nivå som gör att jag formellt får leda arbetet inom ett av våra ansvarsområden.

Månads-mål

Den kommande månaden vill jag utveckla min förmåga att läsa gästernas kroppsspråk. Genom detta vill jag öka min merförsäljning med 10%.

Belöning

När jag når mitt ettårs-mål ska jag bjuda min bästa vän på en weekend i Rom. När jag når mitt månadsmål ska jag köpa en flaska Amarone.

Beteendeförändring

För att jag ska nå mitt månadsmål ska jag varje dag komma 30 minuter tidigare till jobbet och studera psykologi inom försäljning.

“Genom att sätta mål har du möjlighet att påverka vad som ska hända imorgon, om ett år eller om tio år.

Dela med dig:
Eat Mood Insights Grundutbildning Målsättning
Ansök till Eat Mood

Redo att göra skillnad och få resultaten ni förtjänar?

Under en begränsad period tar vi nu emot årets ansökningar till Eat Mood. Låt inte konkurrenterna gå om dig – ansök nu!

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.