Miljön & Stämningen.

Du är stämningen

Du är en stor del av första mötet med gästen men miljön och stämningen i lokalen kan vara nog så viktig för gästens första intryck. Känner gästen att det luktar gott, är städat, behaglig värme, ljus på borden, stämningsfull musik, samt att uteplatser och terrasser är mysiga, kommer gästen att uppleva miljön som positiv. Om du har misslyckats i skapandet av den rätta miljön kommer gästen direkt att få en negativ känsla. Du kommer i detta fall att ha en lång uppförsbacke framför dig för att lyckas skapa en positiv helhetsupplevelse för gästen.

En vanlig fallgrop

Vi människor är oerhört bra på anpassning. Många gånger är detta till vår fördel. Vi är exempelvis snabba på att anpassa oss när vi byter jobb. Vi läser då av hur våra nya kollegor agerar och gör själva likadant.

Vår förmåga till anpassning kan också skapa problem då det även innebär att vi vänjer oss och tar saker för givet. Detta är anledningen till varför piloter har en checklista som dem följer innan start. Även om piloterna efter tusentals gånger kan listan utantill, så måste dem använda den.

Vi rekommenderar att ni arbetar på samma sätt för att ni inte ska tappa gnistan över tid, och för att bibehålla kvalitén. Skriv en lista på vad ni vill att gästen skall mötas av när han eller hon besöker er och se till att pricka av den listan varje dag innan gästerna kommer. Nedan visar vi ett exempel på en checklista, använd den och bygg sedan vidare på en egen.

Alla i personalen skall vara taggade och engagerade.

Allt tryckt material ska vara rent och fint.

All utrustning ska vara i ordning.

Inredning och möbler ska vara rena och fina.

Golvet ska vara rent och snyggt.

Belysningen ska vara på en lagom nivå .

Rätt musik ska spelas.  

Gardiner och andra tyger ska hänga eller ligga snyggt.

Markiser och parasoll ska vara uppfällda.

Filtar och kuddar ska finnas på terrasser och uteserveringar.

Miljön och stämningen i lokalen kan vara nog så viktig för gästens första intryck.

Introduktion

I din roll kommunicerar du hela dagarna. Dels med dina kollegor, dels med era gäster. För att nå en kvalitativ kommunikation med såväl gäster som kollegor är det viktigt att du reflekterar kring hur du kommunicerar. Vi kommer nu att gå igenom saker du behöver tänka på i din kommunikation med andra.

Utstrålning

Precis som du studerar gästen, studerar gästen också dig. Skillnaden är att gästen många gånger inte har samma färdigheter som dig gällande att bedöma människor. Därför är det viktigt med tydlighet. Du skall utstråla självsäkerhet och ödmjukhet.

Kommunikation ger kvalité

Om du lyckas i din kommunikation med andra innebär det att du får en hög kvalité på dina möten och samtal. Det härliga är att detta i grunden är mycket enkelt. Du behöver lära dig och bli bra på att anpassa dig efter den du kommunicerar med. Grundregeln är att du ska anpassa hur du pratar, skriver och rör dig efter den du kommunicerar med. Gör du detta kommer ni förstå och gilla varandra.

Anpassa kroppstempot

När vi kommunicerar med andra är vårt vanligaste misstag att vi fokuserar för mycket på oss själva. Börja därför med att släppa fokus från dig själva och fokusera på den du pratar med. Fokusera på personens röst och rörelser. Tänk på hur personen betonar ord och vilket tempo som finns när han/hon talar. Vissa personer talar fort och vissa talar långsamt. Vissa rör sig snabbt och använder yviga rörelser medan andra använder mindre utrymme. När du har hittat personens tempo anpassar du dig. Tänk på att göra det stegvis.

Spegla

Nästa steg för att anpassa din kommunikation är att spegla den andra personens rörelser. I grunden handlar det om att du skall härma den andra. Anpassa dig efter personens kroppsspråk i små subtila steg. Ser du exempelvis att personen lägger armarna i kors, vänta i omkring 10-15 sek innan du gör likadant.

Kommunikation på mail

Samma princip kring tempo gäller även för vår kommunikation med text. Detta då vårt skrivna språk idag liknar vårt talspråk. Tydligaste exemplet är alla känsloförstärkare i form av ? som har kommit in i skriftspråket.

När du svarar på ett mail eller SMS ska du således tänka på hur personen har skrivit till dig. Vissa människor skriver kortfattat. Korta meningar. Där det är tätt mellan punkterna. Andra kanske använder sig av känsloförstärkare så som :). Medans vissa skriver långa och omständiga meningar med en mängd svåra ord. För att uppskattas av den du kommunicerar med bör du härma personens språk. Återigen handlar det inte om att skriva exakt som den andra personen. Utan små subtila steg, där du fortfarande har kvar dig själv i texten och språket.

Kommunikation på telefon

Att människor har olika tempo när vi talar i telefon är egentligen inte så konstigt. Vi anpassar oss automatiskt till varandras tempo och tonfall. På samma sätt ska du anpassa dig efter dina gäster. Härma inte rösten på något överdrivet sätt men lyssna efter tempot och lägga dig på samma nivå. Personen kommer tycka att du är oerhört behaglig att prata med om du följer personens tempo.

Tro på dig själv

Som vi nämnde initialt är självsäkerhet viktigt när du kommunicerar. Du måste tro på dig själv och det du vill kommunicera. Du kommer oerhört långt med ett leende. Sätt dig in i dina gästers behov och visa intresse för att tillgodose dessa. Även väntande gäster måste uppmärksammas. Se till att kommunicera till dem att du vill hjälpa dem så fort som möjligt. Våga ta ögonkontakt med väntande gäster och säg: “ Jag kommer alldeles strax”, för att gästen ska känna sig sedd och välkommen.   

Precis som du studerar gästen, studerar gästen också dig.

Dela med dig:
Eat Mood Grundutbildning Miljän Stämningen
Ansök till Eat Mood

Redo att göra skillnad och få resultaten ni förtjänar?

Under en begränsad period tar vi nu emot årets ansökningar till Eat Mood. Låt inte konkurrenterna gå om dig – ansök nu!

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.