Skapa medvetenhet.

Personlighetsfärger

För att ytterligare effektivisera kommunikationen kan du behöva ytterligare ett ess i rockärmen, nämligen förmågan att se människors personlighet. Vi har alla någon gång tänkt tanken ”den här personen förstår ju aldrig vad jag säger”. Om det är så att du anpassar din kommunikation samt lyssnar på personen men att personen fortfarande inte verkar förstå det som du kommunicerar, så är det dags att fokusera på personligheten. Du bör nämligen kommunicera på olika sätt beroende på vilken typ av person du pratar med. Vi kommer här att presentera en förenklad fyrfärgs-modell som visar att människan generellt fungerar på fyra olika sätt. Vi kommer även ge tips på vad du bör tänka på i din kommunikation när du kommunicerar med olika typer av personer.  

Röd

En röd person är målinriktad och fokuserad. Här läggs ingen dötid på onödigheter utan man vill gå snabbt framåt. En röd person vill ha kontroll och fatta beslut. Personen blir tokig på sävliga människor och folk som aldrig kommer till poängen. I din kommunikation med den här typen av personer behöver du således vara väl förberedd så att du snabbt och effektivt kommer till poängen med samtalet.

Gul

En gul person är en person som det ofta skiner om. Personen ser positivt på livet, är flexibel och fokuserar på att hitta lösningar. Personen kommer ofta med nya idéer och när du träffar personen kommer du uppleva att du får ett leende och ny energi. Personen gillar att se till det stora perspektivet och bryr sig inte så mycket om detaljer. Du behöver här tänka på att kommunicera din vision. Fastna inte i att berätta alla små delar i det som du vill säga, utan börja med att formulera en övergripande bild som personen kan relatera till.

Grön

En grön person ställer alltid upp, har tålamod och vill gärna hjälpa andra. Personen vill ha en stabil och strukturerad tillvaro. Det är en person som inte fattar några hastiga beslut utan vill ha tid till att tänka. Personen är inte speciellt sugen på förändring. Framför allt inte snabb förändring. Tänk på att kommunicera med den här personen i tid. Du kan inte förvänta dig att den här personen är med på banan direkt utan personen behöver helt enkelt tänka lite först. Är du en person som ofta informerar i sista sekund måste du ändra på dig om du vill nå den här typen av person.  

Blå

Den blåa personligheten är systematisk och logisk. Personen skulle aldrig köpa något utan att först fått alla fakta presenterat för sig. Personen tenderar att inte se skogen för alla träden, alltså detaljerna är viktigast. Personen gillar inte när saker går för fort fram utan tycker att man ska hålla sig till det som är beprövat. När du kommunicerar med den här personen ska du fokusera på att lägga fram fakta. Börja med den fakta som liknar hur det är idag och gå långsamt framåt när du presenterar saker som avviker för mycket. Handlar det om stora förändringar kan det vara bra att dela upp informationen på två olika tillfällen.

Sammanfattning av färgerna

Vi känner alla igen de personlighetsdrag som vi nu har gått igenom. Uppdelningen i färger är självfallet en förenkling, ingen människa är endast en färg, men uppdelningen underlättar för oss när vi analyserar personer i vår omgivning. De allra flesta av oss tenderar ändå att vara lite mer av en viss färg och du kan således anpassa din kommunikation utifrån det. Som allt annat avgör dina förberedelser ditt resultat. En bra metod är således att skriva ner en kommunikations-strategi, där du definierar hur du kommunicerar dina budskap på olika sätt. Du kommer långt genom att arbeta med två olika sätt att kommunicera. Ett sätt där du kommunicerar dina budskap visionärt och ett sätt där du kommunicerar budskapen mer detaljerat.

Det är ganska enkelt att förstå nyttan av detta när du kommunicerar med kollegor. Du har säkert känt att du behöver anpassa ditt sätt att kommunicera beroende på vem du pratar med. Men faktum är att du även kan använda två olika sätt att presentera upplevelser för dina gäster. Om du exempelvis ska presentera ett hotellrum, så kan du antingen måla upp visionen av vad man upplever när man kommer in i rummet, eller kan du beskriva kvalitén och de fina materialen som rummet är byggt av. På samma sätt kan man presentera en maträtt. Antingen genom att berätta om helheten eller maträttens fina små detaljer.  

“Du bör kommunicera på olika sätt beroende på vilken typ av person du pratar med.

Dela med dig:
Eat Mood Insights Grundutbildning Skapa medvetenhet
Ansök till Eat Mood

Redo att göra skillnad och få resultaten ni förtjänar?

Under en begränsad period tar vi nu emot årets ansökningar till Eat Mood. Låt inte konkurrenterna gå om dig – ansök nu!

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.