Introduktion.

Starten på en framgångsrik resa

Framför dig har du en utbildning som kan bli starten på en framgångsrik resa. Använder du den kunskap och de tekniker som vi presenterar kommer du att utvecklas och förändra ditt arbetssätt för all framtid.

Du är ovärderlig. Det är nämligen du som säljer upplevelsen av dina verksamhetsprodukter och tjänster. Du är den avgörande länken till att få en återkommande gäst. Genom research och intervjuer med branschfolk har vi skapat en utbildning som utgår ifrån verkligheten. Den ger dig kunskap om service, merförsäljning och kommunikation.

I skapandet gjorde vi upptäckten att branschens bästa medarbetare är dem som har bäst attityd till yrket och arbetsplatsen. Detta är något som ni skapar tillsammans. Den här utbildningen ger er möjlighet att hitta en samsyn i hur ni arbetar för att skapa fantastiska upplevelser för era gäster.

Än en gång, välkommen!

Syfte

Syftet med utbildningen är att du skall lära dig grunderna kring merförsäljning, service och kommunikation. Vidare skall denna kunskap ligga till grund för din möjlighet att tillgodogöra dig våra fördjupningsutbildningar. Det slutliga målet är att du genom utbildningarna skall öka din faktiska försäljning.  

Utbildningens upplägg

Utbildningen tar avstamp i det faktum att du säljer en upplevelse. Vi visar hur du genom att lyssna hittar det unika hos varje individ och på så sätt överträffar kundens förväntningar. Vi kommer att gå igenom varför du bör sätta mål och hur det kommer sig att positiva tankar fungerar. I slutet av utbildningen kommer du mötas av ett avsnitt med flervalsfrågor där du testar dina nyvunna kunskaper.

Allra sist i den här utbildningen ligger ett fristående avsnitt med scenarion och öppna frågor. Detta avsnitt har du endast möjlighet att göra vid ett tillfälle. Du utmanas här att reflektera kring de strategier som krävs för att lyckas. Tänk på att alla dina svar med de öppna frågorna delas med den som administrerar din utbildning, vilket troligtvis är din närmaste chef.

Kör hårt och lycka till!

Dela med dig:
Eat Mood Insights Grundutbildning Introduktion
Ansök till Eat Mood

Redo att göra skillnad och få resultaten ni förtjänar?

Under en begränsad period tar vi nu emot årets ansökningar till Eat Mood. Låt inte konkurrenterna gå om dig – ansök nu!

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.